De verwachte verliezen in je NEO Finance account

Een degelijk
en veilig
rendement
een degelijk en veilig rendement
Een degelijk
en veilig
rendement
Ga naar de inhoud

De verwachte verliezen in je NEO Finance account

p2pfinance
Gepubliceerd door Tom Lassing in Slechte leningen · donderdag 06 jun 2024
Tags: Verwachteverliezenaccountberekening
- Waar komt de waarde “verwachte waardevermindering” vandaan?
- Hoe wordt Portfolio ROI berekend.
- Waarom is Netto portefeuille-ROI na iedere maand weer gereset naar 0,00% en hoe wordt dit berekend?

Helaas is daar geen simpel antwoord op mogelijk...

De verwachte bijzondere waardevermindering wordt berekend door van de leningen met een betalingsachterstand te nemen, over de periode waarin zij een betalingsachterstand hebben, en het percentage van de leningen met een betalingsachterstand te berekenen dat wij niet verwachten te kunnen innen. De exacte cijfers kunt u in de rekening bekijken door op Portefeuilleweergave te klikken. Als u naar beneden scrolt, zien we de verwachte bijzondere waardevermindering. Als u erop klikt, verschijnt er een tabel waarin precies wordt weergegeven hoe deze indicator wordt berekend.

Het doel van alle beleggingen is om een goed rendement op risico te behalen. De beloning wordt standaard gemeten in termen van return on investment (ROI). De ROI wordt berekend als het totale rendement gedeeld door het startkapitaal dat aan het begin van de meetperiode werd aangehouden. De ROI voor elke maand wordt weergegeven in termen van jaarbasis.

De ROI van een portefeuille wordt berekend volgens de formule:
Portfolio-ROI = (ontvangen rente (plus late en procedurele rente) + secundaire marktprestaties + kosten)/portefeuille*12

De netto portefeuille-ROI is een maatstaf voor het rendement op de investering, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte waardedaling of -stijging. Berekend - Netto portefeuille-ROI = (ontvangen rente (plus late rente en procedurerente) + resultaat op de secundaire markt + vergoedingen + verandering in verwachte bijzondere waardevermindering per maand)/nettoportefeuille*12


Terug naar de inhoud